Aanvraag doop Aanvraag doop
Zijn jullie in blijde verwachting en willen jullie graag je kindje laten dopen? Van harte gefeliciteerd, dan gaan jullie een bijzondere tijd tegemoet! Voordat je als ouder je kind laat dopen, bieden wij de doopcatechese aan om te volgen.
lees meer »
 
Activiteiten- en rommelmarkt Activiteiten- en rommelmarkt

De rommelzolder is weer open! Uiteraard worden ook hier alle richtlijnen in acht genomen. Dit volgt zich ter plekke. Wel willen wij u vragen om bij verkoudheids- en koortsklachten thuis te blijven. Vanwege alle richtlijnen zal er ook geen koffiehoek beschikbaar zijn. Er is dan ook geen mogelijkheid om ‘gezellig te blijven hangen’. Om de spreiding van de bezoekers te stimuleren, zijn we, bij wijze van proef, ook open op de vrijdagavond voor de betreffende zaterdag. 

Op zaterdag 2 november jl. werd de 10de activiteiten- en rommelmarkt gehouden. De organisatie was in handen van de Commissie Activiteitenmarkt (CAM) in samenwerking met Handwerkkring "Tryfosa.
In Het Kontakt Alblasserwaard stonden enkele foto's en een kort verslag. Op welke datum de rommelmarkt in 2020 zal worden gehouden, is nu nog niet bekend.

lees meer »
 
Bijbelkringen, gespreks- en studiegroepen

Bijbelkringen, gespreks- en studiegroepen

In onze gemeente zijn verschillende bijbel-, gespreks- en studiegroepen actief:

  • 20+-kring;
  • 25+-club;
  • Moms United Group (MUG);
  • Studiekring;
  • Huisbijbelkring;
  • Bijbelkring "Achterkerk".
  • Vrouwengespreksochtend.
     
 
Gemeentedag Gemeentedag

Ieder jaar wordt er door de gemeentedagcommissie een gezellige dag georganiseerd voor de gehele gemeente. In 2020 stond de gemeentedag gepland op zaterdag 13 juni, maar deze is - i.v.m. de corona-maatregelen - geannuleerd.

 
Handwerkkring "Tryfosa" Handwerkkring "Tryfosa"

Deze kring handwerkt ten bate van onze gemeente. Om de twee weken komen de leden van deze kring op dinsdag van 9.30-11.30 uur bij iemand thuis.

 
Hervormde Vrouwen Dienst (H.V.D.) Hervormde Vrouwen Dienst (H.V.D.)

Ouderen en/of langdurig zieken worden regelmatig bezocht door de dames van de H.V.D.

Mailadres H.V.D.:
koster@hervormdhoogblokland.nl

 
Kerstcommissie Kerstcommissie

Op Tweede Kerstdag is het kinderkerstfeest in de kerk. De kinderen spelen dan een musical, waarvoor klein en groot van harte wordt uitgenodigd. Het kinderkerstfeest wordt georganiseerd door de kerstcommissie.

 
Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds

Dit fonds wordt opgebouwd uit gaven die jarige gemeenteleden doneren. De opbrengst wordt zoveel mogelijk voor een gericht doel bestemd. Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Iets onjuist in het adressenbestand? Geef dit a.u.b. direct door aan de collectant die aan de deur komt. 

 
Zending- en evangelisatiecommissie Zending- en evangelisatiecommissie

De zendingscommissie wil de gemeente bewust maken van zending en verzorgt collectes en acties t.b.v. zendingsdoelen. De GZB-bus in de hal van de kerk is bestemd voor postzegels en (gebruikte) kaarten.

Mailadres van de zendings- en evangelisatiecommissie:
zending-evangelisatie@hervormdhoogblokland.nl.