Kerk en corona Kerk en corona
We houden ons aan de coronarichtlijnen, dus ook wij laten voorlopig nog maar 30 mensen (exclusief medewerkers) toe in de kerkdiensten. Daarnaast wordt er niet samen gezongen, maar wordt het zingen weer helemaal opgepakt door zangers vanuit de Achterkerk. Ten slotte wordt een ieder verzocht een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in het kerkgebouw, dus met name bij binnenkomst tot het moment dat u heeft plaatsgenomen en als u de kerkzaal weer verlaat. 
 
Kerkdienst bijwonen (aanmelden) Kerkdienst bijwonen (aanmelden)
Om onze kerkdienst(en) te kunnen bezoeken moet u zich - i.v.m. de huidige corona-richtlijnen - vooraf aanmelden. Vul s.v.p. onderstaand formulier in:
Aanmeldformulier zondag 25 oktober a.s.
Of: stuur een mail aan: kerkdienstbijwonen@hervormdhoogblokland.nl
Of: neem telefonisch contact op met ouderling Jan Voortman: tel. 0183-561246.
U kunt zich aanmelden voor de morgen- en/of de avonddienst. Aanmelden kan tot uiterlijk 18.00 uur op de vrijdag voorafgaand aan de dienst. Op de zaterdag voor de dienst krijgen degenen die de dienst mogen bijwonen bericht. Alleen degenen die op zaterdag een bericht ontvangen, worden dus op zondag in de kerk verwacht. (Wie geen bericht krijgt, wordt dan ook niet verwacht in de kerk.) Zie s.v.p. ook het volledige gebruiksplan.
 
Meekijken en -luisteren Meekijken en -luisteren
Dit zijn de links naar beeldverbinding en meeluisteren.
 
Welkom

Welkom
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hoogblokland!
Op onze website vindt u informatie over onze gemeente en krijgt u een indruk van de verschillende activiteiten die er plaatsvinden.
Onze gemeente behoort tot de classis Zuid-Holland Zuid van de Protestantse Kerk Nederland.
 
Collectes Collectes

U kunt uw gift(en) overmaken.
Bankrek.no. C
ollege van Kerkrentmeesters:
NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland
Bankrek.no. College van Diakenen: 
NL 02 RABO 0346 3126 20 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoogblokland.
Ook kunt u uw gift overmaken via de app Givt
Hieronder vindt u de QR-code van deze app. De doeleinden worden tijdens de dienst genoemd. Helaas kunnen deze niet specifiek genoemd worden in de app van Givt en is het gewoon collecte 1 en collecte 2. 


 
Avondmaal vieren in coronatijd Avondmaal vieren in coronatijd
De kerkenraad heeft op 4 september 2020 de volgende brief verspreid m.b.t. de viering van het Heilig Avondmaal in coronatijd. In deze brief staat vermeld dat met ingang van de voorbereidingsdienst op 6 september 2020 gebruikgemaakt zal worden van een hertaald avondmaalsformulier. De tekst van dit formulier zal tijdens de diensten op het scherm worden afgebeeld. De kerkenraad hoopt dat het hertaalde avondmaalsformulier zal bijdragen aan een beter begrijpen en een nieuwe verdieping van het vieren van het Heilig Avondmaal.
 
Bezoek of hulp nodig? Bezoek of hulp nodig?
Aangezien we sociale contacten zoveel mogelijk moeten vermijden, worden bezoeken nog beperkt. Gemeenteleden die contact willen of ergens hulp bij nodig hebben, kunnen contact opnemen met de wijkouderling of predikant.
 
Gemeentenieuws Gemeentenieuws

Ons gemeentenieuws wordt gepubliceerd in kerkbode “De Zaaier”. Tekst hiervoor kan worden ingeleverd bij ds. Zeeman voor maandag 18.00 uur, liefst per e-mail: zaaier@hervormdhoogblokland.nl.
De Zaaier-berichtgeving wordt geplaatst in het gedeelte van de website waarvoor inloggegevens nodig zijn. Inloggegevens (voor betrokken gemeenteleden) zijn per mail aan te vragen.

 
Rommelmarkt op Marktplaats Rommelmarkt op Marktplaats
Door het volgen van deze link komt u bij de slee op Marktplaats van de activiteiten- en rommelmarkt.
 
Om over na te denken

Om over na te denken
Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige. (Corrie ten Boom)
Foto van gedenkboom bij Yad Vashem voor Corrie, vader Casper en zus Elisabeth ten Boom. ©websitebeheerder
 
Facebook Facebook
Op initiatief van enkele leden is er op Facebook een pagina over de Hervormde gemeente Hoogblokland met informatie over de activiteiten die er in onze gemeente plaatsvinden.