Kerkdienst bijwonen (aanmelden) Kerkdienst bijwonen (aanmelden)
Om onze kerkdienst(en) te kunnen bezoeken moet u zich - i.v.m. de huidige corona-richtlijnen - vooraf aanmelden. Vul onderstaand formuliertje in:
Aanmeldformulier dienst(en) zondag 16 augustus a.s.
Of: stuur een mail aan: kerkdienstbijwonen@hervormdhoogblokland.nl
Of: neem telefonisch contact op met ouderling Jan Voortman: tel. 0183-561246.
U kunt zich aanmelden voor de morgen- en/of de avonddienst. Aanmelden kan tot uiterlijk 18.00 uur op de vrijdag voorafgaand aan de dienst. Op de zaterdag voor de dienst krijgen degenen die de dienst mogen bijwonen bericht. Alleen degenen die op zaterdag een bericht ontvangen, worden dus op zondag in de kerk verwacht. (Wie geen bericht krijgt, wordt dan ook niet verwacht in de kerk.) Zie s.v.p. ook het volledige gebruiksplan.
 
Meekijken en -luisteren Meekijken en -luisteren
Dit zijn de links naar beeldverbinding en meeluisteren.
 
Collectes Collectes
U kunt uw gift(en) overmaken.
Bankrek.no. C
ollege van Kerkrentmeesters:
NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland
Bankrek.no. College van Diakenen: 
NL 02 RABO 0346 3126 20 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Hoogblokland.
Ook kunt u uw gift overmaken via de app ‘Givt’.  Link naar de app Givt. Hieronder vindt u de QR-code van deze app. De doeleinden worden tijdens de dienst genoemd. Helaas kunnen deze niet specifiek genoemd worden in de app van Givt en is het gewoon collecte 1 en collecte 2. 

 
Welkom

Welkom
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hoogblokland!
Op onze website vindt u informatie over onze gemeente en krijgt u een indruk van de verschillende activiteiten die er plaatsvinden.
Onze gemeente behoort tot de classis Zuid-Holland Zuid van de Protestantse Kerk Nederland.
 
Bezoek of hulp nodig? Bezoek of hulp nodig?
Aangezien we sociale contacten zoveel mogelijk moeten vermijden, worden bezoeken nog beperkt. Gemeenteleden die contact willen of ergens hulp bij nodig hebben, kunnen contact opnemen met de wijkouderling of predikant.
 
Gemeentenieuws Gemeentenieuws

Ons gemeentenieuws wordt gepubliceerd in kerkbode “De Zaaier”. Tekst hiervoor kan worden ingeleverd bij ds. Zeeman voor maandag 18.00 uur, liefst per e-mail: zaaier@hervormdhoogblokland.nl.
De Zaaier-berichtgeving wordt geplaatst in het gedeelte van de website waarvoor inloggegevens nodig zijn. Inloggegevens (voor betrokken gemeenteleden) zijn per mail aan te vragen.

 
Rommelmarkt op Marktplaats Rommelmarkt op Marktplaats
Door het volgen van deze link komt u bij de slee op Marktplaats van de activiteiten- en rommelmarkt.
 
Om over na te denken

Om over na te denken
Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige. (Corrie ten Boom)
Foto van gedenkboom bij Yad Vashem voor Corrie, vader Casper en zus Elisabeth ten Boom. ©websitebeheerder
 
Facebook Facebook
Op initiatief van enkele leden is er op Facebook een pagina over de Hervormde gemeente Hoogblokland met informatie over de activiteiten die er in onze gemeente plaatsvinden.