Planning jaarthema "Over de laatste dingen"

Onder voorbehoud!
 

Datum Bijbelgedeelte
20 oktober 2019 (avond) Openbaring 6
3 en 10 november 2019 Openbaring 7
2 februari  2020 (avond) Openbaring 8
9 februari 2020 Openbaring 9
16 februari 2020 Openbaring 10
23 februari 2020 Openbaring 11
15 maart 2020 (avond) Openbaring 12
29 maart 2020 (avond) Openbaring 13
26 april 2020 (avond) Openbaring 14
10 mei 2020 Openbaring 15
14 juni 2020 (avond) Openbaring 16
21 en 28 juni 2020 Openbaring 19
5 juli 2020 (avond) Openbaring 17
12 juli 2020 Openbaring 18
19 juli 2020 Openbaring 20
19 juli 2020 (avond) Openbaring 21
23 augustus 2020 Openbaring 22

 
Adres + tel.no. kerkgebouw

Dorpsweg 80a
4221 LJ  Hoogblokland
tel. 0183-564279

 
Kindernevendienst

Vrijwel elke zondagochtend - met uitzondering van de zomerperiode - wordt er kindernevendienst gehouden. De ene zondag voor kinderen van groep 1-4, de andere week voor kinderen van groep 5-8. De kindernevendienst wordt gehouden in de Achterkerk.
Contactpersonen: 
Het rooster van de kindernevendienst is te vinden op het alleen voor kerkleden toegankelijke gedeelte van deze website.

 
Kinderoppas

Iedere zondag is er tijdens de morgendienst kinderoppas in MFC Den Hoek.
Het actuele oppasrooster is te vinden op het alleen voor kerkleden toegankelijke gedeelte van deze website.

 
Themadiensten

Er zijn zes themadiensten per jaar: twee staan er vast (opening en sluiting winterwerk) en vier ervan hebben een vrij thema. Deze diensten worden voorbereid door de themadienstcommissie. De themadienstcommissie organiseert daarnaast ook de kerstzangdienst en de kinderbid- en dankdagdienst.
Contactpersoon: .

 
Aanvang diensten

Iedere zondag is er een dienst om 9.30 en om 18.30 uur.

 
Beluisteren kerkdienst

Rechtstreeks beluisteren? Klik hier.

Op een later tijdstip beluisteren? Klik hier.

U kunt ook via kerkradio de dienst beluisteren, rechtstreeks of later. Kerkradio is aan te vragen bij: .

 
Collectebonnen

Er zijn collectebonnen ter waarde van € 1,00 en € 2,00 verkrijgbaar.
Bij overmaking naar het College van Kerkrentmeesters kunt u gebruikmaken van rek.no. NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkv. Herv. Gem. Hoogblokland.

 
EHBO

Bij elke eredienst is er een EHBO-team aanwezig.
Coördinatie: .

 
Koffie drinken

Veelal op de eerste zondag van de maand (maar let op de actuele berichtgeving) wordt er na de morgendienst gezamenlijk koffie/thee gedronken, om nader kennis te maken en/of de onderlinge band te versterken.