Kerkboekje

Er is een kerkboekje te downloaden in twee varianten: eentje voor jonge en eentje voor wat oudere kinderen. Om zelf te printen dus! U vindt ze hieronder:
Kerkboekje - versie jonge kinderen
Kerkboekje - versie oudere kinderen

 
Adres + tel.no. kerkgebouw

Dorpsweg 80a
4221 LJ  Hoogblokland
tel. 0183-564279

 
Kindernevendienst

Vrijwel elke zondagochtend - met uitzondering van de zomerperiode - wordt er kindernevendienst gehouden. De ene zondag voor kinderen van groep 1-4, de andere week voor kinderen van groep 5-8. De kindernevendienst wordt gehouden in de Achterkerk.
Contactpersonen: knd@hervormdhoogblokland.nl
Het rooster van de kindernevendienst is te vinden op het alleen voor kerkleden toegankelijke gedeelte van deze website.

 
Kinderoppas

Iedere zondag is er tijdens de morgendienst kinderoppas in MFC Den Hoek.
Het actuele oppasrooster is te vinden op het alleen voor kerkleden toegankelijke gedeelte van deze website.

 
Themadiensten

Er zijn zes themadiensten per jaar: twee staan er vast (opening en sluiting winterwerk) en vier ervan hebben een vrij thema. Deze diensten worden voorbereid door de themadienstcommissie. De themadienstcommissie organiseert daarnaast ook de kerstzangdienst en de kinderbid- en dankdagdienst.
Contactpersoon: koster@hervormdhoogblokland.nl.

 
Aanvang diensten

Iedere zondag is er een dienst om 9.30 en om 18.30 uur.

 
Beluisteren kerkdienst

Vanaf 1 juli 2020 moet u zich - i.v.m. de recente corona-maatregelen - aanmelden om de eredienst bij te wonen. Zie op de homepagina van deze website: Kerkdienst bijwonen (aanmelden).
De dienst wordt ook uitgezonden. Dit zijn de links naar beeldverbinding
 en meeluisteren.

U kunt ook via kerkradio de dienst beluisteren, rechtstreeks of later. Kerkradio is aan te vragen bij: apellikaan@hervormdhoogblokland.nl.

 
Collectebonnen

Er zijn collectebonnen ter waarde van € 1,00 en € 2,00 verkrijgbaar.
Bij overmaking naar het College van Kerkrentmeesters kunt u gebruikmaken van rek.no. NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkv. Herv. Gem. Hoogblokland.

 
EHBO

Bij elke eredienst is er een EHBO-team aanwezig.
Coördinatie: koster@hervormdhoogblokland.nl.

 
Koffie drinken

Veelal op de eerste zondag van de maand (maar let op de actuele berichtgeving) wordt er na de morgendienst gezamenlijk koffie/thee gedronken, om nader kennis te maken en/of de onderlinge band te versterken. I.v.m. de recente corona-maatregelen gebeurt dit momenteel niet.