Scriba Scriba
Ton Sterkenburg
Mijntjeserf 2, 4221 MH  Hoogblokland
tel. 0183-561656
.
 
Ouderlingen Ouderlingen
Voorzitter kerkenraad / wijk 4 (Bazeldijk, Achterkade) 
Jan Voortman
tel. 0183-561246


Scriba / wijk 1 (Dorpsweg 1-57, 't Hoekje, Vlietstraat, Mijntjeserf, Het Oudland):
Ton Sterkenburg
tel. 0183-561656


Wijk 2 (Dorpsweg 59-90, Beemdweg, Goesstraat, Distel, Fluitekruid, Speenkruid, Onderweg, Hofstede):
Ton den Braven
tel. 0183-562033


Wijk 3 (Dorpsweg 91-170, Arkel, Gorinchem ):
Freek Bikker
tel. 0183-352389


Wijk 5 (Minkeloos, Hoge Giessen, Groeneweg, Kooiweg, Hoogbloklandse weg):
Jan Heuvelman
tel. 06-53233055 (niet na 21 uur)


Wijk 6 (Boterbloemstraat, Pinksterbloemstraat, Korenbloemstraat, 't Hoog, Schoolstraat):
Hendrie Bikker
tel. 0183-352373


Jeugdouderling:
Cees van der Welle
tel. 06-18848206

 
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Jan Baars
tel. 06-22460582


Secretaris, ouderling-kerkrentmeester:
Martin Korteland
tel. 0183-640675


Penningmeester, ouderling-kerkrentmeester:
Huib den Braven
tel. 0183-561234
 


Administrateur van het College van Kerkrentmeesters:
Gerrit Heuvelman
 Facturen graag toesturen aan: .

Download: Modelovereenkomst voor een periodieke gift.

De commissie van beheer staat de kerkrentmeesters bij.

Het bankrek.no. van het college van kerkrentmeesters is NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland.
 
Diakenen Diakenen
Correspondentieadres diaconie:
.

Voorzitter:
Otto Bijkerk
tel. 0183-822494


Secretaris:
Ben de Jong
tel. 06-53546267


Penningmeester:
Wijnand Teeuw
tel. 06-51103053


Anton Pellikaan
tel. 0183-352868