Corona Corona
De zondagse erediensten kunnen t/m 1 juni a.s. niet meer worden bezocht. Wel blijven we een dienst (in aangepaste vorm) uitzenden. Dit zijn de links naar
beeldverbinding
 en meeluisteren.

Collecteren gaat een beetje lastig, als we thuis naar de dienst kijken of luisteren. Uiteraard is het mogelijk om ‘gewoon’ geld over te maken op het rekeningnummer van de kerk. Het bankrek.no. van het college van kerkrentmeesters is NL 82 RABO 0346 3102 10 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Hoogblokland. Sinds afgelopen weekend is het ook mogelijk om een gift over te maken via de app ‘Givt’.  Link naar de app Givt en hieronder vindt u de QR-code van de app Givt. Wilt u hulp bij het installeren van de app of heeft u andere vragen over het gebruik hiervan, neem dan contact op met Jan Baars (). De doeleinden worden tijdens de dienst in de livestreaming genoemd. Helaas kunnen deze niet specifiek genoemd worden in de app van Givt en is het gewoon collecte 1 en collecte 2. Alle activiteiten die namens de kerk worden georganiseerd zijn stopgezet t/m 1 juni a.s. Het gaat dan niet alleen om bijeenkomsten in een kerkelijk gebouw, maar ook bij gemeenteleden thuis. Alle jeugdclubs en kringen gaan niet door. Ook wordt er geen catechisatie gegeven. Vergaderingen en bijeenkomsten voor gemeenteleden worden uitgesteld. Bezoeken worden beperkt, aangezien we sociale contacten zoveel mogelijk moeten vermijden. Als gemeenteleden contact willen of als ze ergens hulp bij nodig hebben, kunnen ze contact opnemen met de wijkouderling of predikant.

 
Welkom

Welkom
Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Hoogblokland!
Op onze website vindt u informatie over onze gemeente en krijgt u een indruk van de verschillende activiteiten die er plaatsvinden.
Onze gemeente behoort tot de classis Zuid-Holland Zuid van de Protestantse Kerk Nederland.
 
Gemeentenieuws Gemeentenieuws

Ons gemeentenieuws wordt gepubliceerd in kerkbode “De Zaaier”. Tekst hiervoor kan worden ingeleverd bij ds. Zeeman voor maandag 18.00 uur, liefst per e-mail: .
De Zaaier-berichtgeving wordt geplaatst in het gedeelte van de website waarvoor inloggegevens nodig zijn. Inloggegevens (voor betrokken gemeenteleden) zijn per mail aan te vragen.

 
Rommelmarkt op Marktplaats Rommelmarkt op Marktplaats
Door het volgen van deze link komt u bij de slee op Marktplaats van de activiteiten- en rommelmarkt.
I.v.m. de coronacrisis worden  t/m 1 juni a.s. geen spullen verhandeld. Spullen kunnen ook niet worden opgehaald!
 
Om over na te denken

Om over na te denken
Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige. (Corrie ten Boom)
Foto van gedenkboom bij Yad Vashem voor Corrie, vader Casper en zus Elisabeth ten Boom. ©websitebeheerder
 
Facebook Facebook
Op initiatief van enkele leden is er op Facebook een pagina over de Hervormde gemeente Hoogblokland met informatie over de activiteiten die er in onze gemeente plaatsvinden.